Bizden Haberler

Yeni web sitemiz yayında!

Bizi daha yakından tanıyabilmenize olanak sağlayacak yeni web tasarımımızla yayındayız....

Devamı...

Büyük imar projeleri Doğukan İmar imzası taşır…

Hizmet verdiğimiz imar sektöründe her zaman yüksekleri hedefliyoruz.

Devamı...

Devam Eden Projeler

Doğukan Grup

Doğukan Grup Şirketleri, çağımız teknolojilerini en üst düzeyde kullanarak,...

Devamı...

Medeniyet serüveni insanların bir arada yaşaması ile başlar. Bu serüven aynı zamanda şehircilik
sürecidir. Türk Filozofu Farabi; “En üstün iyilik ve en büyük mükemmelliğe ilkin ancak şehirde
ulaşılabilir” demekte ve milletlerin devletlerin hatta dünyanın mükemmel olmasını da şehirlerin
mükemmel olmasına bağlamaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II İstanbul Deklarasyonu şöyle
başlamaktadır; “…1. Bizler, 3-14 Haziran 1996’da İstanbul Türkiye’de düzenlenen Birleşmiş Milletler
İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat II) için bir araya gelen ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları
ve resmi delegasyonları olarak, “…herkes için yeterli konut temin etme ve insan yerleşimlerini; daha
güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir, hakça, sürdürülebilir ve üretken yapma evrensel hedeflerini…”
benimsemişlerdir.
Doğukan İmar 1993 yılında kurulmuştur. Kurulduğu tarihten günümüze hem kendisini hem de
sektörünü geliştirmiştir. Günümüz koşullarında dünyanın en ileri teknolojileri fi rmamız ve gurubunda
yer alan fi rmalar tarafından kullanılmaktadır.
Firmamızın felsefesinde hakkın üstünlüğü vardır. Sadece insan ve haklarının değil insanı çevreleyen
tüm varlıkların hakları vardır. Birlikte yaşamak ve diğerini yok etmeden hatta tehdit etmeden bir
yaşam alanı oluşturmak. Bunu yaparken doğal çevre ile geçmişten günümüze gelen kültürel
değerleri gelecek nesillere iletme sorumluluğunu taşıyan bir yaklaşım. Bu sürdürülebilir yaşam
içinde zorunlu olduğunu düşündüğümüz yaklaşımdır. Bu kapsamda fi rmamız hedefleri sırası ile;
• Yaşanabilir - Sürdürülebilir Çevre
• Kamu Yararı - Hukuka Uygunluk
• Estetik, İşlevsellik ve Tasarım
• Müşteri Memnuniyeti ve verimlilik, olarak ifade edilmektedir.
Geçmiş yıllardan günümüze tecrübesi ve kurumsal yapısı ile hizmet veren fi rmamız faaliyetlerinin
ayrılmaz parçaları olan, harita, bilişim, proje, inşaat vb faaliyetlerini de gurup içerisindeki diğer
fi rmaları ile yürütmektedir. Bu fi rmaların her birisi ülkemizde benzerleri arasında müstesna bir yere
sahiptir.
Günümüzde; kendi binasında ve yaptığı iş ve çalıştırdığı nitelikli personel ile ülkemizin en büyük
özel planlama fi rması olan Doğukan İmar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. sadece iş değil sosyal
sorumluluk projelerine, sadece ulusal değil uluslararası projelerine, sadece mevcut teknolojinin
sunduğu çözümler değil, özgün yaklaşımları ile ürettiği çözümler ile “ulusal marka” olma yolunda
ilerlemektedir.